Čo je chlorella? Podrobná analýza riasy, účinky na ľudský organizmus a užívanie

Chlorella (ch. vulgaris a ch. pyrenoidosa) je zelenomodrá sladkovodná riasa podobná jej sesternici spiruline. Vyskytuje sa v biotopoch Taiwanu a Japonska. Tento jednobunkový organizmus rastie v plytkých vodách jazier v slnečných a teplých oblastiach, kde sa za priaznivých environmentálnych podmienok rýchlo množí. Chlorella je mimoriadne bohatá na fytonutrienty vrátane aminokyselín, chlorofylu, betakaroténu, draslíka, fosforu, biotínu, magnézia a vitamínov skupiny B. Vďaka tomu je často zaraďovaná do skupiny tzv. superfoods – potravín, ktoré svojim zložením prispievajú k zdraviu ľudského organizmu.

Práve chlorofyl, ktorý sa v jej štruktúre nachádza v mimoriadne vysokej koncentrácii – podľa aktuálnych meraní je chlorella dokonca na prvom mieste v koncentrácii chlorofylu, je kľúčovým hráčom, ktorý zabezpečuje detoxikačné účinky tejto rastliny. Chlorofyl je tiež zdrojom železa, čím prispieva k procesu krvotvorby, prevencii anémie a nabíja organizmus energiou. Chlorofyl je tiež považovaný za cenný a pomerne hojne dostupný protizápalový agens, ktorý je prísľubom rozvoja fytomedicíny v liečbe zápalových ochorení (napr. chronických ochorení na autoimunitnom podklade alebo respiračných ochorení ako napr. chronická obštrukčná choroba pľúc).

Unikátnou vlastnosťou tohto jednobunkového organizmu je jeho rapídny rast – každých 24 hodín narastie až štvornásobne. Túto vlastnosť získava chlorella vďaka rastovému faktoru CGF (Chlorella Growth Factor), ktorý sa nachádza v bunkovom jadre. Vedci sa domnievajú, že práve on je zodpovedný za niektoré z pozitívnych účinkov chlorelly na náš organizmus – predovšetkým na reparačné a rastové procesy v nervovom tkanive a potencovanie rastu „priateľských“ baktérií v mikroflóre tráviaceho traktu.

Výživová hodnota chlorelly

Chlorella je jednou z nutrične najbohatších rastlín na svete. Už 30 gramov (3 polievkové lyžice) chlorelly obsahujú:

 • 115 kalórií
 • 16 gramov proteínov (t.j. viac ako sója – populárny vegánsky zdroj bielkovín, čo z chlorelly robí jednu z rastlín s najvyšším podielom bielkovín)
 • 4 gramy nenasýtených bielkovín (s bohatým zastúpením cennej kyseliny gama-linolénovej, ktorá udržiava zdravý mozog, srdce a žiarivú pleť)
 • 287% dennej odporúčanej dávky (DOD) vitamínu A
 • 71% DOD vitamínu B2
 • 33% DOD vitamínu B3
 • 202% DOD železa
 • 22% DOD horčíka
 • 133% DOD zinku

Okrem toho chlorella obsahuje aj významné množstvo vitamínu B1, B6 a fosforu. V jednom grame chlorelly v porovnaní s jedným gramom inej populárnej zeleniny (kel, špenát alebo brokolica) je omnoho viac nutričných látok, čo z chlorelly robí skutočnú superpotravinu. Neobsahuje takmer žiaden cholesterol a nasýtené mastné kyseliny.

Podiel vo vode rozpustnej vlákniny v chlorelle je taktiež mimoriadne vysoký – až 13 gramov v 100g rastliny. Tento typ vlákniny sa v tráviacom trakte ľahko viaže na molekuly sterolov (napríklad cholesterolu), čím sa zníži ich vstrebávanie, hladina v krvi a zvýši sa ich podiel v stolici.

Vďaka svojmu mimoriadnemu zloženiu bola chlorella vytipovaná ako potravina ideálna pre astronautov, čo potvrdila aj samotná NASA. Podľa informácii publikovaných v Medical News Today sú proteíny z chlorelly ľahko absorbované v ľudskom tele, čo z nej robí ideálny zdroj bielkovín pre vegetariánov a vegánov. Je bohatá aj na vitamín B12, ktorý je kľúčovou živinou ovplyvňujúcou celú škálu procesov v ľudskom tele – udržiava naše nervy, mozog a srdce v dobrej kondícii a predchádza vzniku chudokrvnosti. Nachádza sa najmä v mäse a mliečnych výrobkoch, takže vegáni a vegetariáni sú ohrození jeho nedostatkom. Prejavy deficitu vitamínu B12 zahŕňajú stŕpnutie a stratu citlivosti v rukách a nohách, celkovú slabosť, malátnosť, poruchy rovnováhy, v závažných prípadoch až stratu pamäte, stavy zmätenia a paranoje.

Počas povojnového obdobia štyridsiatych a päťdesiatych rokov typického rýchlym populačným rastom boli svetoví lídri znepokojení otázkou, ako uživiť narastajúci počet obyvateľov Zeme. Vtedajšie tradičné poľnohospodárstvo nestíhalo produkovať dostatok potravín, preto sa vedci obzerali po alternatívnych zdrojoch výživy. V dôsledku toho sa univerzity a výskumné inštitúty zamerali práve na chlorellu ako potenciálne riešenie tohto novovznikajúceho problému. Chlorella bola (a aj je) potravina bohatá na živiny, ktorú možno pestovať vo veľkých množstvách s relatívne nízkymi nákladmi, čo boli ideálne parametre pre vtedajšiu a koniec-koncov aj súčasnú ekonomiku. Vedci poukazovali na fakt, že chlorella dokáže premeniť až 20% energie slnečného žiarenia na skonzumovateľné živiny. Jej mimoriadna efektivita v procese fotosyntézy zabezpečuje, že chlorella doslova premieňa slnečné lúče na bielkoviny rýchlosťou, ktorá predčí všetky ostatné organizmy z rastlinnej ríše. Vedci zistili, že chlorella je nielen bohatá na proteíny a lacná na pestovanie, ale aj to, že obsahuje jedinečné zloženie živín. Modernizácia v poľnohospodárstve a zlepšovanie efektivity výrobného procesu odsunuli chlorellu na okraj a svet pozabudol na jej potenciál nakŕmiť populáciu. Posledné desaťročie však pozorovať comeback chlorelly – nie však ako superpotraviny, ale ako mimoriadneho doplnku výživy s množstvom priaznivých účinkov na ľudský organizmus.

Priaznivé účinky chlorelly na ľudský organizmus

 1. Znižuje riziko vzniku civilizačných ochorení

  Výskumy potvrdili, že chlorella pozitívne ovplyvňuje hodnoty krvného tlaku, zlepšuje hodnoty glykémie nalačno, koriguje hladiny tukov v krvi a pomáha dosiahnuť zdravé BMI. Všetky tieto faktory sú závažnými determinantami vzniku civilizačných – predovšetkým však kardiovaskulárnych ochorení. Podľa metaanalýzy vedcov z Shahrekord University, ktorá zahŕňala výsledky 19 nezávislých štúdií, je vplyv najmarkantnejší práve u ľudí s kritickou dysbalanciou týchto hodnôt. V článku uvedenom v Journal of Medicinal Food autori poukazujú na fakt, že dávka 8000 miligramov chlorelly denne (rozdelenej do 2 dávok) pomáha znižovať hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Pravdepodobný mechanizmus, ktorým chlorella ovplyvňuje hodnoty glykémie je, že aktivuje gény na bunkovej úrovni a tým zlepšuje citlivosť cieľových tkanív na účinok inzulínu, čo potvrdili aj štúdie na potkanoch. Sekundárne tak chlorella znižuje riziko vzniku komplikácií diabetu, medzi ktoré patrí diabetická retinopatia, katarakta, poškodenie nervov, ciev a obličiek.

 2. Detoxikuje organizmus od ťažkých kovov

  Jednou z najdôležitejších funkcií chlorelly na ľudský organizmus je jej schopnosť ho detoxikovať od chemických látok – najmä pesticídov a ťažkých kovov, z ktorých najčastejšie naše telo ohrozuje ortuť, kadmium a olovo. Chlorella potencuje vznik chelátov – molekúl, ktoré v lúmene čreva na seba naväzujú tieto ťažké kovy, eliminujú ich z organizmu a bránia ich ukladaniu v tkanivách. Obsah vlákniny v chlorelle tiež zlepšuje vyprázdňovanie, kontrakcie svaloviny čriev a tým znižuje reabsorbciu toxínov späť do krvného obehu.

  Amalgámové plomby a kontaminované morské plody sú hlavnými príčinami vedúcimi k otrave ortuťou. Štúdia na tehotných myšiach preukázala, že po podaní chlorelly došlo nielen k zníženiu hladiny ortute v ich krvi a mozgu, ale aj v organizme ich potomka. Aj u ľudí môže dôjsť k prenosu toxických ortuťových molekúl z tela matky do tela plodu, čo vedie k poškodeniu centrálneho nervového systému, obličkovému zlyhávaniu a degenerácie neurónov.

  Vedecký časopis Journal of Enviromental and Public Health publikoval článok, v ktorom odporúčali protokol bezpečného odstraňovania amalgámových plomb, keďže pri tomto rutinnom zubárskom zákroku sa do krvného obehu pacienta dostáva významné množstvo ortute. Kľúčovou látkou účinnou v tomto protokole boli práve doplnky výživy s obsahom chlorelly.
  Podobne účinku chlorella aj pri otrave olovom. Štúdia z roku 2013 potvrdila, že myši vystavené olovu mali po podaní chlorelly dramatický pokles hladiny tohto kovu v krvnom obehu – až 66%.

  Bunková stena chlorelly je veľmi pevná a preto náročná na spracovanie v tráviacom trakte. Polysacharidy, ktoré tvoria túto bunkovú stenu sú práve tie zložky, ktoré sú schopné viazať toxíny, ťažké kovy a pesticídy a tak ich odstraňovať z ľudského tela. Túto teóriu potvrdia štúdia z roku 1984, ktorá skúmala detoxikačný účinok chlorelly pri otrave pesticídom chlordekonom. Jedná sa o chlórovanú organickú zlúčeninu, po chemickej stránke príbuznú známejšej DDT, ktorá bola používaná v minulosti ako pesticíd na tabakových a banánových plantážach. Chlordekon sa vyznačuje karcinogénnym účinkom a ľudský organizmus, poškodzuje najmä bunky nervového systému, kože a pečene. Z štúdie vyplynulo, že chlorella významne urýchlila detoxikáciu organizmu u potkanov vystavených chlordekonu, pričom znižovala polčas jeho molekuly z 40 na 19 dní. Skonzumované riasy prešli tráviacim traktom prakticky nepoškodené, viazali na seba molekuly chlordekonu a tým prerušili jeho opakované vstrebanie z čreva do krvného obehu. Táto štúdia úspešne identifikovala kľúčového hráča v procese detoxikácie – je ním karotenoidný polymér sporopollenín, ktorý má len vzácny výskyt v rastlinnej ríši, avšak práve v bunkovej stene chlorelly je bohato zastúpený. Významnou molekulou zastúpenou v bunkách chlorelly je aj proteín metallothionein, ktorý na seba viaže ťažké kovy vrátane kadmia, ortute, olova a arzénu.

  Za účelom intenzívnej detoxikácie sa však odporúča pozvoľné dávkovanie chlorelly v priebehu niekoľkých mesiacov (niekoľkých rokov v prípade mimoriadne citlivých jedincov). Každá efektívna detoxikačná kúra totiž so sebou prináša aj nežiaduce účinky, ktorými organizmus dáva najavo, že sa zbavuje množstva škodlivín – najčastejšie ide o pocit nevoľnosti, slabosti, profúzne potenie alebo kožné prejavy varírujúce od mierneho začervenanie až po intenzívne svrbenie a vyrážky.

 3. Detoxikuje organizmus pri chemoterapii a rádioterapii

  V súčasnej dobe sú chemoterapia a rádioterapia („ožarovanie“) kľúčovými metódami v liečbe rakoviny. Každý, kto sám podstúpil tieto terapeutické metódy alebo pozná niekoho, kto ich má za sebou, dobre pozná, akú záťaž predstavujú pre celý organizmus pacienta. Chlorella vďaka vysokému obsahu chlorofylu preukázateľne chráni telo pred pôsobením žiarenia tým, že odstraňuje rádioaktívne častice z organizmu.

  Podľa vedcov z Virginia Commonwealth University Medical College vplyvom účinku chlorelly „ostávajú bunkové štruktúry a funkcia imunitného systému na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni a sú menej negatívne ovplyvnené u pacientov podrobených chemoterapii alebo úžívajúcich imunosupresívnu liečbu – napríklad steroidy“. Tieto výsledky sú výstupom dva roky trvajúcej štúdie, ktorá preukázala, že pacienti liečený na glióm (nádor vyskytujúci sa v mozgu) majú menej infekcií dýchacích ciest a vírusových chrípkových ochorení v prípade, že pravidelne konzumujú chlorellu a preparáty z nej vyrobené.

  Chlorella je tiež testovaná pre jej protektívny účinok pred škodlivým vplyvom ultrafialového slnečného žiarenia.

 4. Podporuje funkciu imunitného systému

  Chlorella posilňuje imunitnú odpoveď organizmu, čo potvrdili štúdie na zvieratách i na ľuďoch.

  Vedci z Yonsei University v Južnej Kórei v štúdii z roku 2012 publikovanej vo vedeckom časopise Nutrition Journal preukázali, že po 8 týždňoch užívania chlorelly sa zlepšila aktivita NK „natural killers“ bielych krviniek imunitného systému. Je zaujímavé, že tento efekt bol markantnejší u zdravých jedincov bez anamnézy preexistujúcich ochorení.

  Chlorella tiež obsahuje molekulu chlorellan, ktorá aktivuje produkciu interferónov – skupinu signálnych proteínov ktoré odstraňujú škodlivé parazity, baktérie a vírusy.

 5. Pomáha v boji s nadváhou

  Chudnutie býva často náročné a boj s kilami navyše sa s pribúdajúcim vekom stáva náročnejším. V štúdii publikovanej v Journal of Medicinal Food vedci tvrdia: „Konzumácia chlorelly vedie k preukázanému zníženiu percenta telesného tuku, hladiny cholesterolu v krvi a hodnoty krvného cukru nalačno.“ Okrem toľko ospevovaných detoxikačných účinkov chlorelly je jedným z predpokladaných mechanizmov tohto účinku aj jej inhibičný vplyv na rast tukových buniek

 6. Vďaka chlorelle budete vyzerať aj cítiť sa mladšie

  Ako uvádza štúdia publikovaná v Clinical Laboratory, chlorella redukuje mieru oxidačného stresu v organizme, ktorý vzniká rôznymi mechanizmami – najčastejšie vplyvom vonkajších stresorov, zlého stravovania ale aj znečisťovaním ovzdušia. Vďaka tomu má chlorella schopnosť spomaliť proces starnutia, vďaka čomu budete vyzerať mladšie.

  Chlorella má potenciál prinavrátiť mladistvú sviežu pleť, pretože prirodzene zvyšuje hladinu vitamínu A a vitamínu C v organizme, a tak ochraňuje bunky pred voľnými radikálmi. Pri konzumácii jednej polievkovej lyžice chlorelly alebo niekoľko kapsúl s výťažkom z tejto riasy uvidíte prvé výsledky už za 2 týždne.

  Chlorella má schopnosť tiež redukovať pocit fyzickej slabosti a tak vracia pocit vitality a energie, čo s veľkým úspechom potvrdila aj štúdia, ktorá bola špecificky zameraná na tento efekt u žien trpiacich karcinómom prsníka.

 7. Bojuje proti rakovine

  Je potvrdené, že v tele každého z nás sa počas celého života tvoria rakovinové bunky. Správne fungujúci imunitný systém má však schopnosť tieto bunky ničiť ešte predtým, ako dostanú možnosť sa rozmnožovať prepuknúť do rakovinového ochorenia v procese, ktorý sa nazýva apoptóza (alebo tzv. programovaná smrť bunky). Podľa najnovších štúdií má chlorella schopnosť bojovať s rakovinovými bunkami hneď viacerými spôsobmi. Posilňuje imunitný systém, takže naše telo je schopné efektívne ničiť vznikajúce nádorové bunky – keďže podporuje vznik a činnosť T-lymfocytov (resp. ich podskupiny tzv. „killer cells“), ktoré ničia abnormálne sa deliace, potenciálne malígne bunky. Odstraňuje ťažké kovy a toxíny, čím významne znižuje riziko vzniku rakoviny u ľudí s environmentálnou záťažou (napríklad u ľudí žijúcich v miestach s vysokou mierou uvoľňovania pôdneho radónu alebo pracujúcich s chemickými látkami obsahujúcimi ťažké kovy).

 8. Podporuje zdravú črevnú mikroflóru a trávenie

  Chlorella podporuje proliferáciu prospešných črevných baktérií, pomáha udržiavať zdravú flóru v čreve a zmierňuje riziko vzniku hnačky, rovnako ako aj jej prejavy pri už rozbehnutom ochorení. Toto tvrdenie bolo potvrdené aj nedávnou francúzskou štúdiou, ktorá objavila, že chlorella môže mať potenciál v liečbe miernych porúch trávenia, pričom je možný aj jej stimulačný vplyv na aktivitu tráviacich enzýmov. Chlorella pomáha uľaviť aj pri zápche – ako ste sa už dočítali – podporuje pohyb svaloviny čriev a vyprázdňovanie.

  Chlorella má potenciál priaznivo ovplyvniť aj priebeh a klinické prejavy pri chronických zápalových ochoreniach čriev. Štúdia analyzovala jej vplyv u pacientov s ulceróznou kolitídou – závažnou a vo väčšine prípadov nevyliečiteľnou diagnózou sprevádzanou celou škálou symptómov od bolestí brucha cez vodnaté až krvavé hnačky. Pacienti s ulceróznou kolitídou zapojení v tejto štúdii, ktorí počas jedného mesiaca dostávali preparáty s obsahom chlorelly, uviedli signifikantné zmiernenie prejavov ochorenia.

 9. Má potenciál priaznivo ovplyvniť zloženie materského mlieka a detoxikuje ho od škodlivých látok

  Aj keď užívanie suplementov s obsahom chlorelly zatiaľ nedostalo oficiálne „zelenú“ v prípade dojčiacich matiek, japonská štúdia z roku 2007 publikovaná v Journal of Medical Food prezentuje potenciál chlorelly na zlepšenie kvality a imunitného potenciálu materského mlieka. Je nepochybné, že dojčenie v prvých mesiacoch života má neoceniteľný vplyv na zdravie dieťaťa a predovšetkým na podporu funkcie jeho imunitného systému. Na druhej strane, materské mlieko môže byť vektorom prenosu škodlivých látok vyskytujúcich sa v našom životnom prostredí do tela novorodenca. Jedným z týchto látok sú tzv. cheláty – jedná sa o organické chemické látky, ktoré vznikajú priemyselným spracovaním plastov, spaľovaním odpadu, tavením kovom a výrobou pesticídov. Okrem negatívneho vplyvu na kardiovaskulárny, nervový a imunitný systém sa vyznačujú aj vysokou mierou karcinogenity a bioakumulatívnych schopností (v organizme sa ukladajú a sú následne ťažko eliminovateľné). Práve táto japonská štúdia sa zamerala na to, ako chlorella ovplyvňovala koncentráciu dioxínov v materskom mlieku. U žien, ktoré počas dojčenia užívali preparáty z tejto výnimočnej riasy, boli signifikantne nižšie koncentrácie dioxínu v materskom mlieku v porovnaní s kontrolnou skupinou. Štúdia sa tiež zamerala na to, čí má užívanie suplementov s obsahom chlorelly vplyv na podiel imunitne aktívnych zložiek materského mlieka. Zistilo sa, že mlieko žien užívajúcich chlorellu malo významne vyšší podiel imunoglobulínu A, ktorý je považovaný za jednu z najefektívnejších molekúl pri znižovaní rizika vzniku infekcie u dojčiat.

Chlorella vs. spirulina

Chlorella aj spirulina (nazývaná aj „zelenomodrá riasa“) patria medzi vodné riasy, avšak na bunkovej úrovni ide o odlišné organizmy. Obe obsahujú koncentrované veľké množstvo vyvážených nutričných látok, ktoré pomáhajú očisťovať a detoxikovať telo a tiež majú veľký podiel bielkovín, ktoré dodávajú energiu a silu.

Chlorella obsahuje takmer dvojnásobok nukleových kyselín, čím pomáha udržiavať štruktúru DNA a RNA. Obsahuje tiež dvojnásobné množstvo cenného chlorofylu a je signifikantne efektívnejšia pri detoxikácii organizmu od ťažkých kovov.

Spirulina a jej vlastnosti sú dlhodobo využívané Svetovou zdravotníckou organizáciou v programe nutričnej podpory a prevencie podvýživy detí v rozvojových krajinách. Už 1 gram spiruliny denne vďaka mimoriadne vysokému podielu vitamínu A bojuje proti slepote. V porovnaní s chlorellou tiež obsahuje vyšší podiel železa, bielkovín a kyseliny gama-linolénovej. Spirulina obsahuje tiež vyššie koncentrácie phycocyanínu – chemickej látky, ktorá jej dodáva modrasté sfarbenie a pomáha v prevencii vzniku rakoviny.

Množstvo a kombinácia vitamínov, minerálov a fytonutrientov v chlorelle sú však o krok vpred v porovnaní s ich obsahom v spiruline. Ak ich však do svojej stravy zaradíte spolu v tandeme, ich sila sa zintenzívni.

Ako zakomponovať chlorellu do každodenného jedálnička?

Chlorella má mimoriadne pevnú bunkovú stenu, ktorá nie je stráviteľná, preto je pre dostatočný efekt rastlina chlorelly k dispozícii v spracovanej forme, aby sa všetky živiny mohli efektívne vstrebať v našom tele. Zjednodušene povedané, doplnky výživy z chlorelly obsahujú bunky s „rozbitou“ bunkovou stenou, alebo sú k dispozícii tiež produkty s obsahom fermentovanej chlorelly, ktorá má stenčenú bunkovú stenu a je preto tiež vhodná na konzumáciu.

Pri výbere produktov z chlorelly vyberajte tie, ktoré sú dobre stráviteľné a bez obsahu syntetických zložiek, stabilizátorov, konzervantov alebo farbív. Vyhýbajte sa výrobkom z rias, ktoré sú spracované procesom lyofilizácie (sušenie mrazom) alebo pasterizácie, pretože majú významne nižší obsah cenných živín. Uprednostnite riasy, ktoré boli pestované v kontrolovanom organickom prostredí s minimálnymi rizikom kontaminácie priemyselnými látkami alebo mikrobiálnymi nečistotami. Ideálne sú riasy pestované v chránených exteriérových a interiérových vodných nádržiach.

Keď sa rozhodnete pravidelne konzumovať chlorellu, existujú dva efektívne spôsoby, vďaka ktorým sa stane súčasťou vášho jedálnička.

 1. Smoothie

  Chlorella má sama o sebe veľmi intenzívnu chuť a arómu (niektorým pripomínajúcu rybie mäso), preto je vhodné ju zakomponovať do vášho obľúbeného smoothie, kde sa táto chuť stratí. V kombinácii so špenátom, bobuľovým ovocím, chia semienkami či chutným rastlinným mliekom pozdvihne nutričnú hodnotu vami pripravovaného nápoja.

 2. Tabletky

  Najčastejšie sú na trhu dostupné tabletky s obsahom 500 miligramov, pričom odporúčaná dávka je 0.5 až 4 gramy denne. Optimálna denná dávka pre dostatočný efekt na váš organizmus je na hornej hranici (približne 4 gramy), avšak toto dávkovanie treba navyšovať pozvoľne a trpezlivo, aby sa organizmus vysporiadal s možnými vedľajšími prejavmi, ktoré sprevádzajú intenzívny detox organizmu.

Vedľajšie účinky konzumácie chlorelly – pred čím sa mať na pozore?

Chlorella u citlivých užívateľom môže vyvolať pestré spektrum vedľajších účinkov, medzi ktoré patria: opuch tváre alebo jazyka, citlivosť na slnečné žiarenie, nevoľnosť, problémy s trávením, plynatosť, riedke zelené stolice, nevoľnosť, začervenanie a svrbenie kože, akné, slabosť, pocit letargie, bolesti hlavy, závrate a tras končatín. Väčšina týchto symptómov súvisí s prebiehajúcou detoxikáciou organizmu a nemusí nevyhnutne znamenať precitlivelosť na niektorú zo zložiek prípravku s obsahom chlorelly. Pri ich pretrvávaní alebo nezvyčajnej intenzite je však vhodné sa poradiť s lekárom.

Existujú aj prípady, keď užívanie chlorelly môže byť potenciálne nebezpečné – napr. v tehotenstve, pri dojčení (napriek tomu má chlorella u dojčiacich matiek zaujímavý vplyv na kvalitu materského mlieka – ako sa dočítate vyššie), pri závažných imunodeficitných stavoch, u jedincov postihnutých autoimunitnými ochoreniami, poruchami krvného zrážania a u ľudí alergických na jód a plesne. Pacienti, ktorí užívajú Warfarin (liek na „riedenie krvi“) by sa mali pred užívaním chlorelly poradiť so svojim ošetrujúcim lekárom, keďže užívanie chlorelly môže znížiť efektivitu tohto lieku a tým viesť k vzniku krvných zrazenín a ohroziť pacienta infarktom myokardu alebo ischemickou cievnou mozgovou príhodou.

Použíté zdroje

O autorke

MUDr. Lucia Petríková absolvovala štúdium na LFUK v Bratislave v roku 2014 a momentálne je zaradená v špecializačnej príprave v odbore Anesteziológia a intenzívna medicína.